Giải bài 1 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Đề bài 1 Trang 159 SGK Sinh học 6:

Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Lời giải câu 1 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6:

Sự đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút do:

– Khai thác quá mức

– Môi trường sống của bị tàn phá (khí hậu nóng lên, thiên tai, ô nhiễm môi trường.

– Chính sách bảo vệ và gây dựng lại các nguồn gen thực vật còn nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

BAIVIET.COM