Giải bài 1 Trang 158 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 158 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 48: Đa dạng của lớp thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi.

Đề bài 1 Trang 158 SGK Sinh học 7:

Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính bú sữa của con sơ sinh.

Lời giải câu 1 Trang 158 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm sinh sản và tập tính bú của con non sơ sinh ở các nhóm thú được phân biệt như bảng sau:

Giai bai 1 Trang 158 SGK Sinh hoc lop 7

BAIVIET.COM