Giải bài 1 Trang 158 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 158 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 158 SGK Địa lí 7:

So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

Lời giải câu 1 Trang 158 SGK Địa lí lớp 7:

– Sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa

  • Nhiệt độ: khí hậu ôn đới hải dương có nhiệt độ tháng nóng nhất khoảng 18ºC, nhiệt độ tháng lạnh nhất khoảng 8ºC. Khí hậu ồn đới lục địa có nhiệt độ tháng nóng nhất khoảng 20ºC, nhiệt độ tháng lạnh nhất là -12ºC. Như vậy, khí hậu ôn đới hải dương ấm hơn khí hậu ôn đới lục địa.
  • Lượng mưa: khí hậu ôn đới hải dương có lượng mưa hàng năm khoảng 1.000mm, khí hậu ôn đới lục địa lượng mưa hàng năm từ 400 đến 600mm. Như vậy, khí hậu ôn đới hải dương ẩm hơn khí hậu ôn đới lục địa.

– Sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

  • Nhiệt độ: khí hậu địa trung hải có nhiệt độ tháng nóng nhất khoảng 25ºC, nhiệt độ tháng lạnh nhất khoảng 10ºC. Khí hậu ôn đới lục địa có nhiệt độ tháng nóng nhất là 30ºC, nhiệt độ tháng lạnh nhất khoảng -12ºC. Như vậy, khí hậu địa trung hải có mùa hạ nóng, mùa đông không lạnh và ấm hơn khí hậu ôn đới lục địa.
  • Lượng mưa: khí hậu địa trung hải có lượng mưa trung bĩnh năm gần 1.000mm, nhưng tập trung vào thu – đông, mùa khô là mùa hạ. Khí hậu ôn đới lục địa có lượng mưa hàng năm từ 400 – 600mm, mưa vào mùa hạ. Như vậy, khí hậu địa trung hải và khí hậu ôn đới có mùa mưa khác nhau.

(BAIVIET.COM)