Giải bài 1 Trang 155 SGK Toán lớp 4

Giải bài 1 Trang 155 SGK toán lớp 4, phần bài tập Tỉ lệ bản đồ.

Đề bài 1 Trang 155 SGK Toán lớp 4:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, mỗi độ dài 1mm, 1 cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây ?

1000dm ; 1000cm ; 1000mm.

Lời giải câu 1 Trang 155 SGK Toán lớp 4:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000

– Mỗi độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm.

– Mỗi độ dài 1cm ứng với dộ dài thật là 1000cm.

– Mỗi độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm.

(BAIVIET.COM)