Giải bài 1 Trang 155 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 155 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 51: Thiên nhiên châu Âu.

Đề bài 1 Trang 155 SGK Địa lí 7:

Dựa vào hình 51.1, trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu.

giai bai 1 trang 155 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 155 SGK Địa lí lớp 7:

Châu Âu có ba dang địa hình chính: đồng bằng, núi già, núi trẻ.

– Đồng bằng: bao gồm miền đồng bằng của khu vực Tây và Trung Âu, đồng bằng Đông Âu.

– Núi già: bao gồm miền núi già của khu vực của khu vực Tây và Trung Âu, Bắc Âu.

– Núi trẻ: bao gồm miền núi trẻ của khu vực Tây và Trung Âu, Nam Âu.

(BAIVIET.COM)