Giải bài 1 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

Đề bài 1 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10:

Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất.

Lời giải câu 1 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10:

– Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

– Các phân tử chuyển động không ngừng.

– Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

(BAIVIET.COM)