Giải bài 1 Trang 154 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 154 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 154 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 154 SGK Toán lớp 3:

Tính diện tích hình vuông có cạnh là :

a) 7cm ;

b) 5cm.

Lời giải câu 1 Trang 154 SGK Toán lớp 3:

a) Diện tích hình vuông là :

7 x 7 = 49 (cm2)

Đáp số : 49 cm2

b) Diện tích hình vuông là :

5 x 5 = 25 (cm2)

Đáp số : 25 cm2

(BAIVIET.COM)