Giải bài 1 Trang 154 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 154 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 48: vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Đề bài 1 Trang 154 SGK Sinh học 6:

Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Lời giải câu 1 Trang 154 SGK Sinh học lớp 6:

Thực vật có vai trò quan trọng trong đời sống động vật:

+ Cung cấp thức ăn .

+ Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp.

+ Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản .

BAIVIET.COM