Giải bài 1 Trang 154 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 154 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.

Đề bài 1 Trang 154 SGK Sinh học 12:

Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó.

Bảng 35.1. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vật lí và hoá học tới sinh vật

giai bai 1 trang 154 sgk sinh hoc lop 12 - de bai

* Học sinh có thể điền tiếp những nhân tố sinh thái khác nhau vào trong bảng.

Lời giải câu 1 Trang 154 SGK Sinh học lớp 12

Nhân tố sinh thái (đơn vị)Ảnh hưởng của nhân tố sinh tháiDụng cụ đo
Nhiệt độ môi trường (oC)Nhiệt độ ảnh hưởng tới trao đổi chất và năng lượng, khả năng sinh trưởng, phát triển của sinh vật.Nhiệt kế
Ánh sáng (lux)Cường độ chiếu sáng và thành phần quang phổ ảnh hưởng tới khả năng quang hợp của thực vật và khả năng quan sát của động vật.Máy đo cường độ và thành phần quang phổ của ánh sáng
Độ ẩm không khí (%)Độ ẩm không khí có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thoát hơi nước của sinh vật.Âm kế
Nồng độ các loại khí: O2, CO2, … (%)Nồng độ O2 ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của sinh vật. CO2 tham gia vào quá trình quang hợp của thực vật. Tuy nhiên, nồng độ CO2 quá cao thường gây chết đối với hầu hết các loài sinh vật.Máy đo nồng độ khí hoà tan
pHĐộ pH ảnh hưởng nhiều tới khả năng hút khoáng của thực vật và do đó, ảnh hưởng tới sinh trưởng của chúng.Giấy quỳ tím

BAIVIET.COM