Giải bài 1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.

Đề bài 1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12:

Vì sao phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chắn P và màn quan sát E?

Lời giải câu 1 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12:

Ta phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chiếu P và màn quan sát E để tạo ra hệ vân đối xứng, các khoảng vân i bằng nhau.

BAIVIET.COM