Giải bài 1 Trang 151 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 151 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương.

Đề bài 1 Trang 151 SGK Địa lí 9:

Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.

Gợi ý:

a) Địa hình có ảnh hưởng gì tới khí hậu (nhiệt độ, mưa,…), tới sông ngòi (dòng chảy, độ dốc lòng sông),… ?

b) Khí hậu có ảnh hưởng gì tới sông ngòi (lượng nước, chế độ nước của sông,…) ?

c) Địa hình và khí hậu ảnh hưởng gì tới thổ nhưỡng (sự hình thành các loại thổ nhưỡng, xói mòn đất đai,…) ?

d) Địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng có ảnh hưởng gì tới phân bố thực vật, động vật ?

Lời giải câu 1 Trang 151 SGK Địa lí lớp 9:

a) Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu và thủy văn

– Địa hình ảnh hưởng đến khí hậu:

+ Khí hậụ có 2 mùa: mùa hè nóng và mùa đông lạnh. Lượng bức xạ mặt trời nhận được lớn, nhiệt độ cao.

+ Phần địa hình ở Hà Tây cũ hình thành các tiểu vùng khí hậu: vùng núi, vùng gò đồi và đồng bằng.

+ Sự khác biệt về thời tiết và chênh lệch về nhiệt độ giữa các địa phương trong địa bàn thành phố không lớn.

– Địa hình ảnh hưởng đến sông ngòi:

+ Địa hình tương đối bằng phẳng đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống giao thông thuỷ bộ và cơ sở hạ tầng của vùng.

+ Sông có hướng Tây Bắc – Đông Nam, độ dốc lòng sông không lớn lắm.

+ Chế độ nước vào mùa lũ tập trung đổ dồn về nơi có địa hình thấp, đặc điểm lũ lên nhanh xuống nhanh.

b) Ảnh hưởng của khí hậu đến sông ngòi

– Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến lượng nước, chế độ nước của sông.

– Lượng mưa khá lớn, lưu lượng nước tương đối dồi dào.

– Chế độ nước phụ thuộc vào lượng mưa, chia làm 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa lũ từ tháng 5,6 – 10 lưu lượng dòng chảy quá lớn có thể gây ra lũ lụt.

+ Mùa cạn từ tháng 11 – tháng 4 dòng nước trên sông chỉ còn 20-30% lượng nước cả năm, gây ra hiện tượng thiếu nước.

c) Ảnh hưởng của địa hình và khí hậu đến thổ nhưỡng

– Địa hình và khí hậu tác động đến sự hình thành các loại thổ nhưỡng: Đất phù sa trong đê, đất phù sa ngoài đê, đất bạc màu, đất đồi núi.

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nóng ẩm mưa nhiều cùng với địa hình có sự phân hóa làm cho đất đai bị xói mòn, xâm thực ở đồi núi và bồi tụ cho đồng bằng. Đất ở đồng bằng được phù sa bồi đắp màu mỡ, ở đồi núi nhiều nơi bạc màu.

d) Ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng đến sự phân bố thực vật, động vật

– Ở vùng đồi núi hình thành vườn quốc gia lưu trữ các loài sinh vật quý hiếm như vườn quốc gia Ba Vì.

– Khí hậu, địa hình và thổ nhưỡng giúp đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và mùa vụ, cây rau vụ đông và cây ăn quả, cây công nghiệp.

BAIVIET.COM