Giải bài 1 Trang 151 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 151 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a.

Đề bài 1 Trang 151 SGK Địa lí 7:

Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:

– Địa hình có thể chia làm mấy khu vực.

– Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu của mỗi khu vực.

– Địa hình núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu?

giai bai 1 trang 151 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 151 SGK Địa lí lớp 7:

– Địa hình Ô-xtray-li-a có thể chia làm thành bốn khu vực:

+ Đồng bằng ven biển, độ cao trung bình khoảng 100m.

+ Cao nguyên Tây Ô-xtray-li-a, cao trung bình từ 300 – 500 m

+ Đồng bằng trung tâm, cao trung bình khoảng 100 – 200 m

+ Dãy Đông Ô-xtray-li-a, cao trung bình từ 800 – 1000 m

– Địa hình núi cao nhất nằm ở dãy Đông Ô-xtray-li-a với đỉnh Rao-đơ-Mao cao khoảng 1500m

(BAIVIET.COM)