Giải bài 1 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Đề bài 1 Trang 150 SGK Lịch sử 10:

Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải câu 1 Trang 150 SGK Lịch sử lớp 10:

– 10/1773: Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 3 tàu chở chè của Anh

– 5/9 đến 16/10/1774: Đại hội lục địa lần 1 tổ chức tại Phi-la-đen-phi-a

– 4/1775: Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc nổ ra

– Đầu năm 1776, quân khởi nghĩa chiếm Bô-xton

– 10/5/1776, Đại hội lục địa lần 2 tuyên bố cắt đứt quan hệ với Anh.

– 4/7/1776 Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

– 17/10/1777: Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga

– 1781: Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh chấm dứt.

– 1783: Anh kí hiệp ước Vec-sai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

(BAIVIET.COM)