Giải bài 1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 2: Chuyển động thẳng đều.

Đề bài 1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động thẳng đều là gì?

Lời giải câu 1 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

(BAIVIET.COM)