Giải bài 1 Trang 15 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 15 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa.

Đề bài 1 Trang 15 SGK Sinh học 6:

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Lời giải câu 1 Trang 15 SGK Sinh học lớp 6:

Dựa vào cơ quan sinh sản ở cây để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

– Thực vật có hoa : cơ quan sinh sản là hoa, quả , hạt.

– Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

(BAIVIET.COM)