Giải bài 1 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài 1 Trang 15 SGK Lịch sử 7:

Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Lời giải câu 1 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 7:

* Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên khác nhau:

Chính sách cai trị của nhà TốngChính sách cai trị của nhà Nguyên
– Xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của triều đại trước.

– Mở mang các công trình thủy lợi, khuyến khích phát triển thủ công nghiệp…

– Thi hành chính sách phân biệt đối xử giữa các dân tộc:

+ Người Mông Cổ có quyền lợi cao nhất, hưởng mọi quyền lợi.

+ Người Hán bị cấm đoán đủ thứ…

* Có sự khác nhau đó là vì:

– Nhà Tống do người Trung Quốc lập, nên họ thực hiện các chính sách nhằm củng cố và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân.

– Nhà Nguyên được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông Cổ nên họ thực hiện các chính sách cai trị, áp bức dân tộc hà khắc đối với nhân dân Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)