Giải bài 1 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 4: Nguyên tử.

Đề bài 1 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp

“….là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ …. tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm …. mang điện tích dương và vỏ tạo bởi ….”

Lời giải câu 1 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8:

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”.

(BAIVIET.COM)