Giải bài 1 Trang 148 SGK Toán lớp 4

Giải bài 1 Trang 148 SGK toán lớp 4, phần bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Đề bài 1 Trang 148 SGK Toán lớp 4:

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó.

Lời giải câu 1 Trang 148 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 1 Trang 148 SGK Toan lop 4 - Loi giai

(BAIVIET.COM)