Giải bài 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 46: Trụ não, Tiểu não, Não trung gian.

Đề bài 1 Trang 146 SGK Sinh học 8:

Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Lời giải câu 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 8:

Giai bai 1 Trang 146 SGK Sinh hoc lop 8

BAIVIET.COM