Giải bài 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim.

Đề bài 1 Trang 146 SGK Sinh học 7:

Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.

Lời giải câu 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú được so sánh ở bảng sau:

Giai bai 1 Trang 146 SGK Sinh hoc lop 7

BAIVIET.COM