Giải bài 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa.

Đề bài 1 Trang 146 SGK Sinh học 11:

Phát triển của thực vật là gì?

Lời giải câu 1 Trang 146 SGK Sinh học lớp 11:

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan ( rễ , thân, lá, hoa, quả và hạt).

BAIVIET.COM