Giải bài 1 Trang 146 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 146 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương.

Đề bài 1 Trang 146 SGK Địa lí 7:

Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương.

Lời giải câu 1 Trang 146 SGK Địa lí lớp 7:

– Chuỗi đảo núi lửa: Mê-la-nê-di.

– Chuỗi đảo san hô: Mi-crô-nê-di.

– Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di.

– Đảo lục địa: Niu Di-len

(BAIVIET.COM)