Giải bài 1 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 48: Quần thể người .

Đề bài 1 Trang 145 SGK Sinh học 9:

Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Lời giải câu 1 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9:

Ngoài đặc điểm sinh học như những quần thể sinh vật khác, quần thể người còn có những đặc điểm kinh tế – xã hội mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là do con người có hệ thần kinh phát triển cho phép con người có lao động và tư duy, có óc sáng tạo, luôn làm việc có mục đích trước, có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

(BAIVIET.COM)