Giải bài 1 Trang 144 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 144 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 144 SGK Địa lí 9:

Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?

Lời giải câu 1 Trang 144 SGK Địa lí lớp 9:

– Phát triển tổng hợp kinh tế biển cho phép khai thác tốt tiềm năng vùng biển nước ta đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.

– Phát triển tổng hợp kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền của vùng biển nước ta.

BAIVIET.COM