Giải bài 1 Trang 143 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 143 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật.

Đề bài 1 Trang 143 SGK Sinh học 6:

Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Sinh học lớp 6:

Thực vật ở nước (tảo) xuất hiện khi các đại dương lấn chiếm phần lớn diện tích trái đất.

Chúng sống được trong điều kiện này vì cơ thể chúng xuất phát từ cơ thể đơn bào, tế bào có chứa chất diệp lục để chuyển năng lượng ánh sáng hấp thu được thành chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.

BAIVIET.COM