Giải bài 1 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Đề bài 1 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Căn cứ vào đâu mà ta khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường?

Lời giải câu 1 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Tia hồng ngoại, tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường vì cả ba loại tia cùng phát ra từ một nguồn phát và đều được phát hiện dao cùng một dụng cụ là cặp nhiệt điện.

BAIVIET.COM