Giải bài 1 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 41: Độ tan của một chất trong nước.

Đề bài 1 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch

B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.

C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

Lời giải câu 1 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8:

Câu trả lời đúng: D – Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

(BAIVIET.COM)