Giải bài 1 Trang 141 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 141 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 26: Thế năng.

Đề bài 1 Trang 141 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng

a) trọng trường.

b) đàn hồi.

Lời giải câu 1 Trang 141 SGK Vật lý lớp 10:

– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

– Ý nghĩa của thế năng trọng trường là: khi 1 vật chuyển động trong trọng trường thì công trọng lực của vật có giá trị bằng hiệu thế năng của vật trong trọng trường.

– Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

– Ý nghĩa của thế năng đàn hồi: đặc trưng cho khả năng sinh công khi vật bị biến dạng.

(BAIVIET.COM)