Giải bài 1 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

Đề bài 1 Trang 140 SGK Lịch sử 10:

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10:

– Bước đầu nảy sinh và phát triển của tình cảm yêu thương gắn bó giữa người với người và giữa công đồng, tình yêu quê hương đất nước.

– Truyền thống yêu nước được hình thành với sự ra đời của quốc gia dân tộc

– Truyền thống yêu nước được hình thành trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại xâm để giữ nước đặc biệt dưới thời Bắc thuộc.

(BAIVIET.COM)