Giải bài 1 Trang 14 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 1 Trang 14 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Đề bài 1 Trang 14 SGK Vật lý lớp 11:

Trình bày nội dung của thuyết êlectron.

Lời giải câu 1 Trang 14 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 1 Trang 14 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)