Giải bài 1 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tỉ lệ bản đồ.

Đề bài 1 Trang 14 SGK Địa lí 6:

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Lời giải câu 1 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6:

Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa.

(BAIVIET.COM)