Giải bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm.

Đề bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ 12:

Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch điện.

Lời giải câu 1 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12:

Điện trở:

– Kí hiệu: R

– Số liệu kĩ thuật: Trị số dòng điện (đơn vị là Ω) và Công suất định mức (đơn vị là W).

– Công dụng: Cản trở dòng điện.

(BAIVIET.COM)