Giải bài 1 Trang 139 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 1 Trang 139 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 44: Rượu etylic.

Đề bài 1 Trang 139 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 1 Trang 139 SGK Hoa hoc lop 9 – De bai

Lời giải câu 1 Trang 139 SGK Hóa học lớp 9:

Chọn đáp án đúng là D.

(BAIVIET.COM)