Giải bài 1 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo.

Đề bài 1 Trang 139 SGK Địa lí 9:

Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

Lời giải câu 1 Trang 139 SGK Địa lí lớp 9:

Phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ở nước ta, vì:

– Phát triển tổng hợp là sự phát triển nhiều ngành, giữa các ngành có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển và sự phát triển của một ngành không được kìm hãm hoặc gây thiệt hại cho các ngành khác.

– Tài nguyên biển nước ta phong phú và đa dạng, nên các hoạt động kinh tế biển rất đa dạng: đánh bắt và nuôi trồng hải sản, khai thác các đặc sản, khai thác khoáng sản trong nước biển và lòng đất, du lịch biển và giao thông vận tải biển. Chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả cao và bảo vệ môi trường.

BAIVIET.COM