Giải bài 1 Trang 138 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 138 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh.

Đề bài 1 Trang 138 SGK Sinh học 8:

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Lời giải câu 1 Trang 138 SGK Sinh học lớp 8:

– Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

– Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các noron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.

– Chức năng của nơron là : Cảm ứng và dẫn truyền các xung thần kinh.

BAIVIET.COM