Giải bài 1 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật.

Đề bài 1 Trang 138 SGK Sinh học 11:

Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Lời giải câu 1 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11:

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.

BAIVIET.COM