Giải bài 1 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 40: Dung dịch.

Đề bài 1 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8:

Thế nào là dung dịch dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.

Lời giải câu 1 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8:

– Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

– Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

– Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.

Thí dụ: Cho dần dần và liên tục muối ăn vào cốc nước, khuấy đều, nhẹ.

Nhận xét: Ở giai đoạn đầu ta được dung dịch muối ăn, vẫn có thể hòa tan thêm muối ăn. (dung dịch chưa bão hòa)

Ở giai đoạn sau ta được dung dịch muối ăn không thể hòa tan thêm muối ăn. Ta có dung dịch muối ăn bão hòa (lọc qua giấy lọc, có những tinh thể không tan).

(BAIVIET.COM)