Giải bài 1 Trang 138 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 138 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 138 SGK Địa lí 7:

Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ.

Lời giải câu 1 Trang 138 SGK Địa lí lớp 7:

– Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê- xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện.

– Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.

– Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

(BAIVIET.COM)