Giải bài 1 Trang 137 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 137 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 41: Chim bồ câu.

Đề bài 1 Trang 137 SGK Sinh học 7:

Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.

Lời giải câu 1 Trang 137 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu:

– Chim bồ câu trống không có cơ quan giao phối. Khi đạp mái, xoang huyệt lộn ra hình thành cơ quan giao phối tạm thời.

– Thụ tinh trong, đẻ 2 trứng/ lứa, trứng có vỏ đá vôi.

– Trứng được cả chim trống và chim mái ấp, chim non yếu được nuôi bằng sữa diều của chim bố mẹ.

BAIVIET.COM