Giải bài 1 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 137 SGK Địa lí 8:

Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

Lời giải câu 1 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8:

Thiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là:

– Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

– Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.

– Tính chất đồi núi.

– Tính chất đa dạng và phức tạp.

BAIVIET.COM