Giải bài 1 Trang 136 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 136 SGK toán lớp 3, phần bài tập Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 136 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 136 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 1 Trang 136 SGK Toán lớp 3:

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi ;

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 học sinh giỏi (25 – 18 = 7) ;

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh). Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh).

(BAIVIET.COM)