Giải bài 1 Trang 135 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 1 Trang 135 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức.

Đề bài 1 Trang 135 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 – 5i) + (2 + 4i) ;          b) (-2 – 3i) + (-1 – 7i) ;

c) (4 + 3i) – (5 – 7i) ;          d) (2 – 3i) – (5 – 4i).

Lời giải câu 1 Trang 135 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 1 Trang 135 SGK Toan Giai tich lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)