Giải bài 1 Trang 135 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 135 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 31: Tiến hóa lớn.

Đề bài 1 Trang 135 SGK Sinh học 12:

Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.

Lời giải câu 1 Trang 135 SGK Sinh học lớp 12:

Giai bai 1 Trang 135 SGK Sinh hoc lop 12

– Các loài sinh vật đều được tiến hóa từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hóa phân nhánh.

– Các loài có chung một số đặc điểm (họ hang gần) tạo nên 1 chi, nhiều chi có chung những đặc điểm nhất định tạo nên 1 họ và nhiều họ có chung 1 số đặc điểm tạo nên 1 bộ…Cứ như vậy, các nhóm loài khác nhau có thể phân loại thành các nhóm phân loại trên loài: chi, họ, bộ, lớp, ngành.

(BAIVIET.COM)