Giải bài 1 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 135 SGK Địa lí 8:

Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây:

– Phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống.

– Bảo vệ môi trường sinh thái.

Lời giải câu 1 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8:

– Giá trị về kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống:

  • Tài nguyên thực vật cung cấp gỗ, tinh dầu, nhựa, ta-nanh, chất nhuộm, dùng làm thuốc, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp…
  • Tài nguyên động vật cung cấp cho ta nhiều sản phẩm để làm thức ăn, làm thuốc và làm đẹp cho con người.
  • Là cơ sở để phát triển dụ lịch, tham gia, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học…

– Giá trị về bảo vệ môi trường sinh thái.

  • Điều hòa khí hậu, giữ cho môi trường không khí trong lành.
  • Bảo vệ đất, chống xói mòn.
  • Cố định bồi đắp, chắn gió.
  • Hạn chế thiên tai lũ bùn, lũ quét, lũ đá…

BAIVIET.COM