Giải bài 1 Trang 134 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 134 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 40: Hạt trần – Cây thông.

Đề bài 1 Trang 134 SGK Sinh học 6:

Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 134 SGK Sinh học lớp 6

+ Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái.

+ Cấu tạo:

– Nón đực:

• Nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành.

• Cấu tạo: 1 trục lớn nằm chính giữa, xung quanh trục là các vảy (nhị) mang túi phấn, trong túi phấn là hạt phấn.

– Nón cái:

• Lớn hơn nón đực, mọc riêng lẻ thành từng chiếc.

• Cấu tạo: 1 trục lớn ở giữa, xung quanh trục là các vảy (lá noãn) chứa noãn.

BAIVIET.COM