Giải bài 1 Trang 134 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 134 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề bài 1 Trang 134 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng 37.1:

Bảng 37.1: Tình hình sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và cả nước, năm 2002 (nghìn tấn).

Sản lượng /  VùngĐồng bằng sông Cửu LongĐồng bằng sông HồngCả nước
Cá biển khai thác493,854,81189,6
Cá nuôi283,9110,9486,4
Tôm nuôi142,97,3186,2

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%).

Lời giải câu 1 Trang 134 SGK Địa lí lớp 9:

– Xử lí số liệu

Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước năm 2002(%).

Sản lượng /  VùngĐồng bằng sông Cửu LongĐồng bằng sông HồngCả nước
Cá biển khai thác41,54,6100
Cá nuôi58,422,8100
Tôm nuôi76,73,9100

– Vẽ biểu đồ

Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước (%).

giai bai 1 trang 134 sgk dia li lop 9 - loi giai

BAIVIET.COM