Giải bài 1 Trang 133 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 1 Trang 133 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.

Đề bài 1 Trang 133 SGK Vật lý lớp 11:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Lời giải câu 1 Trang 133 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 1 Trang 133 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)