Giải bài 1 Trang 133 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 133 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.

Đề bài 1 Trang 133 SGK Sinh học 7:

Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp.

Lời giải câu 1 Trang 133 SGK Sinh học lớp 7:

Giai bai 1 Trang 133 SGK Sinh hoc lop 7

BAIVIET.COM