Giải bài 1 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 26: Chi tiêu trong gia đình.

Đề bài 1 Trang 133 SGK Công nghệ 6:

Chi tiêu trong gia đình là gì ?

Lời giải câu 1 Trang 133 SGK Công nghệ lớp 6:

Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ.

(BAIVIET.COM)