Giải bài 1 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 132 SGK Sinh học 11:

Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật.

Lời giải câu 1 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11:

Học sinh tự sưu tầm tranh ảnh về tập tính động vật.

Định hướng sưu tầm: theo hai hướng.

+ Hướng 1: (Phân loại tập tính) tập tính là bẩm sinh hay học được hay cả hai.

+ Hướng 2: Phân chia thành các nhóm tập tính:

– Tập tính chăm sóc con non

– Tập tính bảo vệ lãnh thổ

– Tập tính kiếm ăn: thời gian kiếm ăn, cách kiếm ăn (đuổi bắt, ngụy trang- rình mồi, ăn xác chết,…)

– Tập tính sinh sản: mùa sinh sản, xây tổ, đánh nhau tranh giành bạn tình, giao hoan,…

– Tập tính di cư

(BAIVIET.COM)